Ban lãnh đạo

Trải qua hơn 3 thập kỷ hình thành và phát triển, Gemadept ngày nay là một doanh nghiệp hàng đầu về hệ sinh thái tích hợp Cảng và Logistics tại Việt Nam. Thành quả đó được kết tinh từ mồ hơi, nước mắt và tâm huyết của các thế hệ người Gemadept cùng với các đối tác đồng hành, dưới sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo có năng lực, tầm nhìn, hết lòng tận tụy vì những giá trị tốt đẹp đem đến cho các bên liên quan, góp phần phụng sự cho sự phát triển của ngành, của nền kinh tế và đất nước. 

Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Văn Nhân

Chủ Tịch

Ông Chu Đức Khang

Phó Chủ Tịch

Ông Nguyễn Thanh Bình

Thành Viên

Bà Nguyễn Minh Nguyệt

Thành Viên

Bà Bùi Thị Thu Hương

Thành Viên

Ông Vũ Ninh

Thành Viên

Ông Shinya Hosoi

Thành Viên

Ông Nguyễn Văn Hùng

Thành Viên

Ông Lâm Đình Dụ

Thành Viên

Ông Nguyễn Thái Sơn

Thành Viên

Ban tổng giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Bình

Tổng Giám Đốc

Ông Phạm Quốc Long

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Thế Dũng

Phó Tổng Giám Đốc

Ông Đỗ Công Khanh

Phó Tổng Giám Đốc

Ban kiểm soát

Ông Lưu Tường Giai

Trưởng Ban

Bà Vũ Thị Hoàng Bắc

Thành Viên

Ông Trần Đức Thuận

Thành Viên