Tin công ty

GEMADEPT TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014

Sáng ngày 27/05/2014, Công ty cổ phần Gemadept đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM với sự tham dự của 107 cổ đông và những người được ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 92.298.270 cổ phiếu, chiếm 80,66% tổng số cổ phần đang lưu hành.

Trong năm 2013, mặc dù bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng công ty cổ phần Gemadept đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, với lợi nhuận tăng trưởng gần 40% so với năm 2012, đạt hơn 200 tỷ đồng. Những dự án đầu tư của Gemadept đã từng bước mang lại hiệu quả, đạt được những kết quả vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành, giúp khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Gemadept trên từng lĩnh vực hoạt động.
 
 

 
Tại Đại hội, công ty đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ quý báu thông qua việc trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa Ban điều hành đại hội và các cổ đông tham dự. Tất cả các tờ trình tại Đại hội đều đã được thông qua với tỷ lệ cao.
 

 
Tiếp tục vững bước trên thị trường được nhận định sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn trong năm 2014, Công ty cổ phần Gemadept sẽ vẫn kiên định thực hiện chương trình tái cấu trúc Tập đoàn, tập trung ưu tiên cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi như dự án cảng Nam Hải Đình Vũ, cảng Dung Quất, đầu tư phát triển hạ tầng logistics,… nhằm tăng tối đa lợi thế cạnh tranh, tối ưu hóa năng lực khai thác, qua đó góp phần gia tăng doanh thu và lợi nhuận, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: