Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

1. NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG KHỐI LOCAL

NHÓM CÔNG VIỆC: Kinh doanh, tiếp thị

CHỨC DANH CÔNG VIỆC:  Nhân viên Dịch vụ khách hàng khối Local.

CẤP BÁO CÁO:  Phó phòng – phụ trách Dịch vụ khách hàng khối Local.

PHẠM VI GIAO TIẾP:

 • Các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan trong Công ty.
 • Các đại lý, cảng trong/ ngoài nước.
 • Khách hàng trong/ ngoài nước theo sự uỷ quyền của phó phòng-khối Local.
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh, tiếp thị trong việc chăm sóc khách hàng, tiếp nhận các vấn đề do kinh doanh, tiếp thị chuyển giao, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hoá đảm bảo cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất trong phạm vi công việc của mình.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 1. Cập nhật lịch tàu
 2. Nhận booking
 3. Quản lý booking
 4. Phối hợp làm list
 5. Hòan tất loading list
 6. Gửi cước cho chứng từ hàng xuất.
 7. Điện báo các bên liên quan
 8. Lập statement các chuyến tàu
 9. Chi hoa hồng cho khách hàng
 10. Thường xuyên liên hệ & theo dõi, hỗ trợ cho khách hàng
 11. Thu hồi nợ cước từ khách hàng.
 12. Báo cáo định kỳ và phát sinh theo quy định.
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:
 1. Mức độ hài lòng của khách trong và sau khi sử dụng dịch vụ của công ty.
 2. Mức độ chính xác, kịp thời của các số liệu cung cấp cho các bên liên quan, và các báo cáo định kỳ cũng như phát sinh theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
 3. Mức độ, khả năng phối hợp của dịch vụ khách hàng đối với các nhân viên trong cùng bộ phận và trong phạm vi toàn công ty để giải quyết công việc đựơc giao.
 4. Khả năng xử lý tình huống phát sinh trong quyền hạn, trách nhiệm đựơc giao.
 5. Mức độ tuân thủ các quy định của công ty đối với công việc được giao, tuân thủ các nội quy lao động.
QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM : 

QUYỀN HẠN:
 1. Được phép yêu cầu các bộ phận liên quan ( Kế toán, Doc, .. ) cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết  trong phạm vi công việc của mình  phụ trách.
 2. Được phép đề xuất những ý kiến trong phạm vi công việc của mình trên cơ sở xây dựng, đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công việc
TRÁCH NHIỆM:
 1. Chịu trách nhiệm về công việc mà mình phụ trách trước Trưởng, phó phòng MKT - Local.
NĂNG LỰC CẦN CÓ:
 1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng.
 2. Trình độ chuyên môn : Chuyên ngành Kinh tế, Hàng Hải, Ngoại thương.
 3. Kinh nghiệm thực tế : ưu tiên có kinh nghiệm XNK.
 4. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh – Trình độ Toeic 500 điểm trở lên.
 5. Yêu cầu khác : Khả năng giao tiếp tốt, tinh thần công việc cao, có khả năng làm việc theo nhóm, hoà nhã, nhẹ nhàng.

2. NHÂN VIÊN KINH DOANH, TIẾP THỊ HÀNG XUẤT -KHỐI MKT LOCAL

NHÓM CÔNG VIỆC: Kinh doanh, tiếp thị

CHỨC DANH CÔNG VIỆC:  Nhân viên Kinh doanh, tiếp thị hàng xuất – khối Local.

CẤP BÁO CÁO:  Phó phòng MKT –phụ trách kinh doanh, tiếp thị khối Local.
PHẠM VI GIAO TIẾP:
 • Các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan trong Công ty.
 • Các đại lý, cảng trong/ ngoài nước.
 • Khách hàng trong/ ngoài nước theo sự uỷ quyền của phó phòng – phụ trách KD, tiếp thị khối Local.
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Phát triển lượng hàng COC (xuất và nội địa )nhằm đạt được chỉ tiêu về sản lượng đề ra cho từng giai đoạn cụ thể theo quy định của công ty; Quản lý, duy trì, phát triển quan hệ khách hàng.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 1. Gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên để tạo mối quan hệ chặt chẽ, cung cấp thông tin,  chào giá cước, dịch vụ cho khách hàng.
 2. Phát triển khách hàng mới, thị trường mới.
 3. Thực hiện quan hệ khách hàng (thực hiện những yêu cầu của khách hàng trong phạm vi công việc của minh như: xin lưu công, lưu bãi cho khách hàng, cung cấp những thông tin theo yêu cầu, các thủ tục hải quan,…)
 4. Nhập quotation vào h/thống cho mỗi booking, cập nhật giá cước vào hệ thống.
 5. Duy trì tốt chế độ báo cáo định kỳ và phát sinh theo yêu cầu của trưởng bộ phận. Tổ chức sinh hoạt Tổ hai tuần một lần để trao đổi về thị trường, lifting và phương pháp làm việc tạo sự thống nhất trong quan hệ với các đối tượng Khách hàng. 
 6. Tìm hiểu kỹ tâm lý khách hàng cũng như tính chất các  mặt hàng trên tuyến vận chuyển, có kiến thức tối thiểu về từng loại hàng hóa sẽ được chuyên chở để có thể bố trí loại container cũng như dịch vụ phù hợp. Vạch rõ phương hướng tiếp cận và gìn giữ khách.
 7. Nắm vững các đối thủ cạnh tranh : dịch vụ, lịch tàu, hướng chiến lược của họ cũng như giá cước và nhân viên cụ thể sẽ là người trực tiếp cạnh tranh với mình.
 8. Báo cáo đầy đủ các thay đổi của thị trường cho cấp trên để có đối sách kịp thời cũng nhu trao đổi thông tin thường xuyên với đồng nghiệp để có hướng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc.
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

Việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ Kinh doanh, tiếp thị dựa trên cơ sở quota quy định cho mỗi cán bộ kinh doanh, tiếp thị ở từng giai đoạn cụ thể và khả năng mở rộng đối tượng khách hàng ở từng giai đoạn, ngoài ra mức độ hoàn thành công việc của kinh doanh, tiếp thị còn dựa trên các yếu tố sau:
 1. Nhập dữ liệu, Các báo cáo chính xác, kịp thời phản ánh trung thực tình hình thực tế, kết quả thực hiện trong kỳ, những vấn đề còn tồn tại và lên kế hoạch khả thi cho kỳ kế tiếp.
 2. Mức độ hoàn thành quota của từng giai đoạn quy định.
 3. Mức độ ủng hộ (tiếp tục sử dụng dịch vụ của công ty) từ khách hàng cũ.
 4. Số lượng khách hàng mới.
QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM : 

QUYỀN HẠN:
 1. Được phép yêu cầu các bộ phận liên quan ( Kế toán, Chứng từ, Khai thác, .. ) cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết  trong phạm vi công việc của mình  phụ trách.
 2. Được phép đề xuất những ý kiến trong phạm vi công việc của mình trên cơ sở xây dựng, đóng góp nhằm nâng cao hiệu quả công việc
TRÁCH NHIỆM:
 1. Chịu trách nhiệm về công việc mà mình phụ trách trước Trưởng, phó phòng  - phụ trách khối Local.
NĂNG LỰC CẦN CÓ:
 1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
 2. Trình độ chuyên môn : Chuyên ngành Kinh tế, Hàng Hải, Ngoại thương.
 3. Kinh nghiệm thực tế : 01 năm ở lĩnh vực tương đương.
 4. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh – Trình độ Toeic 500 điểm trở lên.
 5. Yêu cầu khác : Khả năng giao tiếp, phân tích thị trường tốt, tinh thần công việc cao, có khả năng làm việc dưới áp lực cao, hoà nhã, nhẹ nhàng.3. NHÂN VIÊN KINH DOANH, TIẾP THỊ KHỐI HÀNG NHẬP – KHỐI LOCAL

NHÓM CÔNG VIỆC: Kinh doanh, tiếp thị

CHỨC DANH CÔNG VIỆC:  Nhân viên Kinh doanh, tiếp thị hàng nhập – khối Local.

CẤP BÁO CÁO:  Giám đốc GMDs, Phó phòng – phụ trách KD, tiếp thị khối local

PHẠM VI GIAO TIẾP:
 • Các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan trong Công ty.
 • Các đại lý, cảng trong/ ngoài nước.
 • Khách hàng trong/ ngoài nước theo sự uỷ quyền Phó phòng – phụ trách Kinh doanh, tiếp thị khối Local.
MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:

Phát triển lượng hàng nhập COC , nâng cao chất lượng dịch vụ, kết hợp các bộ phận liên quan nhằm tăng hiệu suất sử dụng tàu, gia tăng lợi nhuận, phối hợp, quản lý các chi nhánh, đại lý theo định hướng của công ty.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
 1. Nghiên cứu thị trường để tìm kiếm, phát triển lượng hàng nhập COC, đề xuất chính sách giá.
 2. Liên hệ, hỗ trợ cho khách hàng: Cung cấp lịch tàu, chào giá, free time, duyệt SRR,…
 3. Thông báo booking, O/Frt cho các bên liên quan; Phối hợp các chi nhánh/ đại lý để thu xếp các dịch vụ hỗ trợ cho khách hàng (door delivery, custome clearance, trucking, return cargo,…)
 4. Kết hợp với kế toán để thu hồi nợ, handle các tender acct.
 5. Lập, chi hoa hồng cho khách hàng.
 6. Theo dõi, quản lý các lĩnh vực liên quan hàng COC tại các chi nhánh/đại lý được phân công bằng các chính sách, chỉ đạo kịp thời
 7. Định kỳ thống kê sản lượng, lập báo cáo cho lãnh đạo cấp trên.
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ:

Việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ Kinh doanh, tiếp thị dựa trên cơ sở quota quy định cho mỗi cán bộ kinh doanh, tiếp thị ở từng giai đoạn cụ thể và khả năng mở rộng đối tượng khách hàng ở từng giai đoạn, ngoài ra mức độ hoàn thành công việc của kinh doanh, tiếp thị còn dựa trên các yếu tố sau:
 1. Quản lý đại lý : trên cơ sở hiệu quả hoạt động của ĐL được phân công. Trên cơ sở hiệu quả /kịp thời trong việc chỉ đạo và theo dõi ĐL.
 2. Kinh doanh, tiếp thị hàng nhập local : Sản lượng đạt được trong từng giai đoạn; khả năng quản lý công nợ.
 3. Có đối sách kịp thời để xử lý tính huống phát sinh, những thay đổi có tính thời điểm; phương án thích hợp tiếp cận cũng như cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
 4.  Nhập dữ liệu, Các báo cáo chính xác, kịp thời phản ánh trung thực tình hình thực tế, kết quả thực hiện trong kỳ, những vấn đề còn tồn tại và lên kế hoạch khả thi cho kỳ kế tiếp.
QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM : 

QUYỀN HẠN:

Có quyền tham gia, đóng góp ý kiến trong phạm vi công việc của mình để đạt được hiệu quả cao hơn.

TRÁCH NHIỆM:
 1. Chịu trách nhiệm về công việc mà mình phụ trách trước lãnh đạo trực tiếp.
NĂNG LỰC CẦN CÓ:
 1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
 2. Trình độ chuyên môn : Chuyên ngành Kinh tế, Hàng Hải, Ngoại thương.
 3. Kinh nghiệm thực tế : trên 03 năm (đối với phụ trách bộ phận ); 01 năm (đối với nhân viên).
 4. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh – Trình độ Toeic  500 điểm trở lên.
 5. Yêu cầu khác : Khả năng giao tiếp, phân tích thị trường tốt, tinh thần công việc cao, có khả năng làm việc dưới áp lực cao, hoà nhã, nhẹ nhàng.
 

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: