Tuyển dụng

Thông báo tuyển giám đốc nhân sự

Gemadept Corporation được thành lập năm 1990, trải qua hơn ¼ thế kỷ với những bước phát triển nhanh, mạnh, Gemadept ngày nay là một trong những ngọn cờ đầu trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn bao gồm Khai thác cảng và Logistics tại Việt Nam.

Tiếp tục với chiến lược phát triển bền vững, vươn mình lớn mạnh không ngừng đến khắp các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và cả trên nước bạn, yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực một cách bền vững và chuyên nghiệp của Gemadept theo đó trở nên cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Giám đốc nhân sự

MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

- Đảm bảo bộ máy quản trị nguồn nhân lực trong công ty hoạt động hiệu quả nhằm cung cấp nguồn lực cần thiết để thực thi thành công chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty;
- Đảm bảo chiến lược kinh doanh được thực thi một cách đồng bộ bằng cách liên kết và tích hợp các chức năng quản trị nguồn nhân lực với các chức năng, hoạt động kinh doanh khác;
- Đảm bảo tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược, định hướng phát triển và giá trị cốt lõi của Công ty được nhận thức và thấu hiểu một cách nhất quán giữa các thành viên trong trong Công ty;
- Đảm bảo mối quan hệ hài hòa, lâu dài, bền vững thông qua việc cân đối quyền và lợi ích giữa Công ty và người lao động;
- Đảm bảo sự phát triển liên tục của hệ thống quản trị nguồn nhân lực, song hành với sự phát triển bền vững của Công ty;

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

- Là thành viên Ban giám đốc, tham gia vào các hoạt động hoạch định chiến lược quản lý và điều hành công ty;
- Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức, thiết kế bộ máy điều hành hoạt động của Công ty và của các đơn vị theo chiến lược kinh doanh và định hướng phát triển từng thời kỳ;
- Xây dựng và thực thi hiệu quả các chiến lược nguồn nhân lực trung và dài hạn, phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh, và định hướng phát triển của Công ty;
- Xây dựng, tích hợp và đồng bộ hóa mục tiêu, chiến lược nguồn nhân lực với mục tiêu, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Công ty;
- Xây dựng hệ thống chính sách quản trị nguồn nhân lực, tạo dựng hành lang pháp lý để làm cơ sở thực thi hiệu quả các chiến lược nguồn nhân lực trong toàn công ty;
- Phát triển và dẫn dắt bộ phận Nhân sự hiện tại của Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn;
- Phân tích chiến lược kinh doanh, các mục tiêu, tầm nhìn trung và dài hạn để xác định nhu cầu sử dụng lao động và lập kế hoạch sử dụng nhân sự trung (3 năm) và dài hạn (5 năm).
- Lập và kiểm soát kế hoạch ngân sách hàng năm của hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong công ty, phân tích và kiểm soát chi phí lao động;
- Tham mưu, tư vấn cho Ban lãnh đạo và lãnh đạo các đơn vị về các chiến lược, phương pháp hiệu quả và quản trị nguồn nhân lực;
- Đại diện nhân sự của Tập đoàn giao tiếp với đại diện người lao động, các tổ chức Công đoàn, nghiệp đoàn để xử lý các vấn đề liên quan đến quan hệ lao động;
- Trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá và lựa chọn ứng viên cho các vị trí chuyên viên hoặc quản lý cấp cao;
- Xây dựng hệ thống KPI nhân sự, kết nối và đồng bộ hóa với hệ thống KPIs của tập đoàn và các Công ty thành viên;
- Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo, cập nhật liên tục các kiến thức pháp luật, thông tin kinh tế xã hội ở tầm vĩ mô liên quan đến chiến lược Kinh doanh và Nhân sự;
- Cập nhật, đào tạo, nâng cao kiến thức về quản lý, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược;
- Định kỳ đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị nguồn nhân lực, đảm bảo cải tiến liên tục;
- Xây dựng và định hướng phát triển văn hóa doanh nghiệp;
- Thực hiện công tác ngoại giao với đối tác, các cơ quan quản lý, các cơ quan truyền thông, báo chí, các tổ chức đào tạo, trường đại học…;
- Thực hiện công tác hành chính, phê duyệt các thủ tục, hồ sơ, chứng từ trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình

TRÁCH NHIỆM

- Chịu trách nhiệm về hiệu quả và chất lượng của tất cả hoạt động của Phòng nhân sự;
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả của các chiến lược, chính sách nguồn nhân lực áp dụng trong tập đoàn;
- Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng ngân sách của hoạt động quản trị nguồn nhân lực và chi phí lao động hàng năm;
- Chịu trách nhiệm về kết quả thanh tra, đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực của khách hàng, các cơ quan quản lý nhà nước hoặc bên thức 3;
- Chịu trách nhiệm về kết quả của các mục tiêu nhân sự (KPIs) mà Công ty cam kết với Tập đoàn;
- Chịu trách nhiệm liên đới với các hành vi vi phạm Nội quy lao động và quy định nội bộ của nhân viên dưới quyền;
- Chịu trách nhiệm quản lý và bảo quản các tài sản được công ty cấp phát;
- Tuân thủ mệnh lệnh và chỉ thị công việc của Ban lãnh đạo công ty và Tập đoàn;
- Tuân thủ các quy định của pháp luật, những giá trị đạo đức nghề nghiệp và những nét đặc thù của văn hóa Công ty;
- Tuân thủ Nội quy lao động và các quy định, chính sách nội bộ

QUYỀN HẠN

- Có quyền đề xuất ý kiến cho Ban lãnh đạo tập đoàn ra quyết định về tuyển dụng, đề bạt, thăng chức, khen thưởng, kỷ luật lao động, điều chỉnh thu nhập, giải quyết các chế độ, luân chuyển, điều động, tạm đình chỉ công việc; chấm dứt hợp đồng lao động, tinh giản biên chế, không chế định mức lao động…;
- Được quyền tiếp cận các thông tin chiến lược ngắn và dài hạn về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty như các thông tin tài chính, ngân sách, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch bán hàng và các chiến lược và định hướng phát triển trong tương lai;
- Thay mặt ban lãnh đạo Công ty phê duyệt và ban hành các chính sách, kế hoạch, chương trình, quy trình hoạt động nhân sự toàn công ty;
- Tổ chức, sắp xếp nhân sự, giao mục tiêu; ra các mệnh lệnh công việc trong toàn bộ các hoạt động của bộ phận Nhân sự;
- Xác định và đề xuất các mục tiêu hoạt động của bộ phận nhân sự (KPIs), phê duyệt các mục tiêu của bộ phận và cá nhân trực thuộc phòng Nhân sự;
- Đánh giá và đề xuất tuyển dụng các ứng viên cho vị trí chuyên viên hoặc quản lý cấp cao trở xuống;
- Lập biên bản vi phạm và yêu cầu tất cả người lao động trong Tập đòan tuân thủ Nội quy lao động và các chính sách, quy định nhân sự đã ban hành;
- Yêu cầu các đơn vị cung cấp số liệu, hồ sơ, giấy tờ phục vụ cho công tác thu thập, phân tích thông tin nhân sự, hoạt động kiểm tra, đánh giá định kỳ;
- Yêu cầu tập đoàn điều kiện làm việc phù hợp để hoàn thành nhiệm vụ;
- Thực hiện những quyền hạn khác do Ban lãnh đạo công ty ủy quyền trong từng sự kiện, dự án cụ thể.

THỜI GIAN, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC

- Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định
- Địa điểm làm việc: Trụ sở chính của Tập đoàn Gemadept

YÊU CẦU

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh, Quản trị chiến lược;
- Vi tính: Trình độ C trở lên, có thể sử dụng thành thạo MS. Office, Email, Internet và phần mềm quản trị Nhân sự, hệ thống ERP;
- Ngoại ngữ (Tiếng Anh): Tối thiểu 600 điểm TOEIC hoặc chứng chỉ tương đương; Thành thạo, lưu loát 4 kỹ năng (Nghe, nói, đọc, viết);
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí Trưởng phòng hoặc Giám đốc Nhân sự;
- Ưu tiên: Nội bộ Tập đoàn Gemadept hoặc những người có kinh nghiệm làm việc trong các công ty chuyên về khai thác cảng, Logistics, Shipping hoặc công ty có quy mô từ 1.000 lao động trở lên;

QUYỀN LỢI

- Được đảm bảo quyền lợi và chế độ theo quy định của pháp luật.
- Lương và các chế độ phúc lợi : thỏa thuận

YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

1. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương & theo mẫu (file đính kèm)
2. Đơn xin việc
3. Giấy khám sức khỏe
4. Văn bằng, chứng chỉ liên quan (Photo có công chứng hoặc Bản sao)
5. CMND (Bản photo hoặc công chứng)
6. 02 ảnh (4x6)
7. Hộ khẩu (Bản photo hoặc công chứng)

CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN

Ứng viên vào trang web của Công ty www.gemadept.com.vn để tham khảo và điền thông tin theo mẫu ( file download từ website của GMD )
hoặc nộp hồ sơ về địa chỉ:
Phòng nhân sự, Công ty cổ phần Gemadept:
Lầu 19, Số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

hoặc  qua Email: tuyendung@gemadept.com.vn
 
Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 15/04/2017 đến hết ngày 15/05/2017

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: