Thông báo

GMD: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

[ 12/11/2015 ]

GMD: chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2014

[ 05/11/2015 ]
Tải vềNgày 05/11/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1085 /TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của CTCP Gemadept (mã CK: GMD) như sau:
  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2015
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2015
  • Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền
  • Tỷ lệ thực hiện: 20%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2000 đồng)
  • Thời gian thực hiện: 26/11/2015
  • Địa điểm nhận cổ tức:
    + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
    + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Báo cáo kết quả phát hành ESPP 2014 – 2015

[ 04/11/2015 ]

GMD: Ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức 2014

[ 02/11/2015 ]

GMD phát hành cổ phiếu ESPP 2014 – 2015 cho CBCNV

[ 16/10/2015 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: