Thông báo

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

[ 10/05/2018 ]
Tải vềHội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h30 thứ Tư, ngày 30/5/2018 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).
                   Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày. 

Địa điểm:  Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:
  • Báo cáo của Hội đồng quản trị
  • Báo cáo của Ban kiểm soát
  • Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
  • Các nội dung trình Đại hội thông qua
  • Các nội dung khác.

Các lưu ý:
  • Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 02/5/2018 của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa niêm yết có quyền tham dự Đại hội.
  • Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
  • Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước 17h00 ngày thứ Sáu 25/5/2018 theo số điện thoại: 028-38 236 236 (số máy nhánh:0); Fax: 028- 38 235 236; Email: info@gemadept.com.vn.
  • Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự được đăng ngày 10/5/2018tài liệu đại hội được đăng ngày 15/5/2018 trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadept.com.vn.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty. 

GMD: ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

[ 12/04/2018 ]
Tải về
Công ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:
 
-  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018.
 
-  Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
 
-  Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
 
-  Thời gian thực hiện: Thông báo sau (Dự kiến trong tháng 5).
 
-  Địa điểm và nội dung thực hiện: Thông báo sau.
 

Gmd: chấm dứt hoạt động và giải thể Gemadept Singapore và Grand Pacific

[ 29/03/2018 ]

GMD: thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp của CJ Gemadept Shipping Holdings và CJ Gemadept Logistics Holdings

[ 20/03/2018 ]

Giải thể Cty TNHH MTV Logistics Biển Sáng

[ 09/03/2018 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: