Thông báo

GMD Shipping: thay đổi chủ sở hữu trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

[ 06/12/2017 ]

GMD nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22

[ 16/11/2017 ]

GMD ra nghị quyết về việc tăng vốn điều lệ

[ 04/11/2017 ]

GMD: Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding và Gemadept Hải Phòng nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi

[ 30/10/2017 ]

Công ty TNHH Gemadept Logistics Holding nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1

[ 26/10/2017 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: