Thông báo

GMD điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

[ 12/08/2016 ]

Báo cáo quản trị công ty Gemadept 6 tháng đầu năm 2016

[ 27/07/2016 ]

GMD ký hợp đồng kiểm toán năm 2016

[ 25/07/2016 ]

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

[ 07/06/2016 ]
Tải vềGMD báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành...

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

[ 26/05/2016 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: