Thông báo

GMD: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

[ 13/04/2016 ]
Tải vềCông ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2016

-         Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

-         Nội dung cụ thể:

+         Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

+         Thời gian họp: Thông báo sau (Dự kiến trong tháng 5)

+         Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau

Gemadept nhận giấy chứng nhận đầu tư Pacific Pride

[ 23/02/2016 ]

Báo cáo quản trị công ty Gemadept năm 2015

[ 28/01/2016 ]

GMD điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

[ 01/12/2015 ]

GMD: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

[ 12/11/2015 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: