Thông báo

GMD: chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức năm 2015 và phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn

[ 16/05/2016 ]
Tải về
 • CV 068/GMD-2016: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 • CV 069/GMD-2016: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền và nhận cổ phiếu mới phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu 

GMD chi tạm ứng cổ tức năm 2015 và phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn

[ 11/05/2016 ]

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

[ 10/05/2016 ]
Tải vềHội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h30 thứ Tư, ngày 25/05/2016 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).
                    Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày. 

Địa điểm:  Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung:  Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:
 • Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2015; Kế hoạch năm 2016 và các nội dung khác
 • Báo cáo của Ban kiểm soát
 • Các nội dung trình Đại hội thông qua
 • Các nội dung khác.
Các lưu ý:
 • Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 28/04/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM và các cổ đông chưa niêm yết có quyền tham dự Đại hội.
 • Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
 • Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước 17h00 ngày thứ Sáu 20/05/2016 theo số điện thoại: 08-38 236 236 (số máy nhánh:0); Fax: 08- 38 235 236; Email: info@gemadept.com.vn.
 • Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự và tài liệu đại hội: được đăng trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadept.com.vn từ ngày 10/05/2016.
 • Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/05/2007, thông báo này thay cho việc gửi giấy mời.
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty.

GMD: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

[ 16/04/2016 ]
Tải vềNgày 15/04/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 470/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) như sau:

-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2016

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2016

-         Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

-         Nội dung cụ thể:

+         Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

+         Thời gian họp: Thông báo sau (Dự kiến trong tháng 5)

+         Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau

Thông báo gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của GMD

[ 19/04/2016 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: