Thông báo

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2006

[ 15/05/2006 ]
Tải vềNgày 15/05/2006, CTCP Liên Hiệp Vận Chuyển (GEMADEPT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội phê duyệt các Nghị quyết với các nội dung như sau:
  • Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2005           
  • Báo cáo của Ban Kiểm soát
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006.                             
  • Phương án đầu tư cảng Dung Quất.
  • Phương án phát hành cổ phiếu                                           
  • Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho CBCNV

Bản cáo bạch đăng ký lại cổ phiếu niêm yết 2002

[ 20/12/2002 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: