Thông báo

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

[ 22/07/2010 ]
Tải về

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số: 606/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/07/2010, HĐQT Công ty cổ phần GEMADEPT xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/7/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28 & 29/7/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/7/2010

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 2010

[ 13/07/2010 ]

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng

[ 13/07/2010 ]
Tải vềCông ty CP Gemadept thông báo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng với nội dung đính kèm sau:

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 29/06/2010

[ 30/06/2010 ]
Tải về

Căn cứ vào các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả biểu quyết từng vấn đề và biên bản được đọc trước đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết với các nội dung như sau:

Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 29/06/2010

[ 30/06/2010 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: