Thông báo

Thông báo phát hành thêm cổ phiếu giai đoạn 2

[ 19/01/2007 ]

Thông báo trả cổ tức năm 2006 và phát hành thêm cổ phiếu

[ 29/11/2006 ]
Tải về

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức năm 2006 và phát hành thêm cổ phiếu phổ thông (mệnh giá: 10.000đ) của CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã CK: GMD) như sau:

Chi trả cổ tức năm 2006

 • Tỷ lệ cổ tức: 12% (1.200 đồng/cổ phiếu)
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2006
 • Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức: 12/12/2006
 • Ngày thanh toán cổ tức: 12/01/2007

Phát hành thêm cổ phiếu

Phát hành thêm 12.976.966 cp nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua, chia thành 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Phát hành 7.178.455 cp cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên công ty, trong đó:

 • Số lượng phát hành cho cán bộ công nhân viên: 2.000.000 cổ phiếu
 • Số lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu: 5.178.455 cổ phiếu

Phương thức thực hiện: Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không được đặt mua hết (nếu có) sẽ được cộng thêm vào phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn 2. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng.

Giá phát hành: 74.000 đồng/cổ phiếu (bằng 50% giá đóng cửa của ngày cấp phép phát hành của UBCKNN – ngày 23/11/2006).

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2006

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2006

Thời gian chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ 27/12/2006 đến 12/01/2007

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ 27/12/2006 đến 16/01/2007

Ngày dự kiến giao dịch: 07/02/2007

Địa điểm nhận đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu:

 • Đối với cổ đông lưu ký việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện thông qua các thành viên lưu ký.
 • Đối với cổ đông chưa lưu ký việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ thực hiện tại Văn phòng Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển: lầu 15, số 35 đường Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM

Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cp: Ngân hàng TMCP Nam Việt

 • Địa chỉ: 41 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.HCM.
 • Số tài khoản: 101-10-00-000362-8.

Giai đoạn 2: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

Số lượng: 5.798.511 cp cộng với số cổ phần cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh khi thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.

Giá phát hành: tối thiểu bằng 95% giá đóng cửa tại ngày đăng ký chào bán phát hành thêm giai đoạn 2.

Thời gian dự kiến phát hành: trong vòng 6 tháng sau khi cổ phiếu phát hành giai đoạn 1 đã chính thức được niêm yết bổ sung.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMD vào những ngày 11-13/12/2006.

GMD thông báo chi trả cổ tức

[ 20/07/2006 ]
Tải về

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của CTCP Ðại lý Liên hiệp Vận chuyển GEMADEPT như sau:

Tổ chức niêm yết: CTCP Ðại lý Liên hiệp Vận chuyển GEMADEPT

Mã chứng khoán: GMD
Loại chứng khoán:  Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:  10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2006
Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2006
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2005: 12% (1.200 đồng/ cổ phần)
Ngày thanh toán cổ tức: 08/08/2006

Ðịa điểm và cách thức chi trả:

+ Cổ đông đã lưu ký chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM sẽ nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản.

+ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại TTGDCK TP. HCM nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Ðại lý Liên hiệp Vân chuyển GEMADEPT từ ngày 08/08/2006. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông phải mang theo CMND (trường hợp uỷ quyền nhận hộ phải có giấy uỷ quyền hợp pháp).

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán CNTP.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMD vào những ngày 17-19/07/2006.

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2006

[ 15/05/2006 ]
Tải vềNgày 15/05/2006, CTCP Liên Hiệp Vận Chuyển (GEMADEPT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Đại hội phê duyệt các Nghị quyết với các nội dung như sau:
 • Báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2005           
 • Báo cáo của Ban Kiểm soát
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006.                             
 • Phương án đầu tư cảng Dung Quất.
 • Phương án phát hành cổ phiếu                                           
 • Chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho CBCNV

Bản cáo bạch đăng ký lại cổ phiếu niêm yết 2002

[ 20/12/2002 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: