Thông báo

Báo cáo phát hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2009

[ 12/02/2010 ]

Điều chỉnh báo cáo hợp nhất năm 2008

[ 05/02/2010 ]
Tải về

Công ty cổ phần Gemadept Vũng Tàu là thành viên của Công ty cổ phần Gemadept. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 của Gemadept chưa bao gồm số liệu của Gemadept Vũng tàu do báo cáo tài chính năm 2008 của Gemadept Vũng Tàu chưa hoàn tất tại thời điểm hợp nhất. Nguyên nhân của việc chậm trễ này là do Gemadept Vũng tàu mới đi vào hoạt động, ngoài ra một số khoản mục phát sinh phải chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng để hạch toán.

Hiện tại báo cáo tài chính năm 2008 của Gemadept Vũng tàu đã hoàn tất, với mong muốn  phản ánh đầy đủ và chính xác tình hình tài chính của tập đoàn, chúng tôi bổ sung số liệu năm 2008 của Gemadept Vũng Tàu vào báo cáo tài chính hợp nhất năm 2008 của tập đoàn Gemadept. Báo cáo hợp nhất năm 2008 điều chỉnh sẽ được kiểm toán để đảm bảo tính hợp lý, trung thực và phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Việt Nam.

Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Liên hiệp Vận chuyển nhận giấy phép ĐKKD

[ 18/01/2010 ]
Tải vềCông ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Liên hiệp Vận chuyển vừa được Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh với các chi tiết như sau: 
 • Tên công ty bằng tiếng Việt:
  CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH SÀI GÒN LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN.
 • Tên công ty bằng tiếng Anh:
  SAIGONTOURIST GEMADEPT CORPORATION.
 • Tên công ty viết tắt: SAIGON GEM CORP.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1 TP Hồ Chí Minh.   
 • Ngành, nghề kinh doanh:
   - Kinh doanh bất động sản.
   - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng.
   - Đại lý du lịch, điều hành tour du lịch.
   - Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.
   - Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.
 • Vốn điều lệ: 768.571.430.000 Đồng (Bảy trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi mốt triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng).
 • Cổ đông sáng lập
 
TT CỔ ĐÔNG TỶ LỆ GÓP VỐN
1 Công ty TNHH Quả Cầu Vàng
(Gemadept sở hữu 45%)
70 %
2 Tổng công ty du lịch Sài Gòn 20 %
3 Công ty TNHH thương mại dịch vụ Phan Thành 10 %
 
 • SAIGON GEM CORP sẽ  xây dựng và khai thác tổ hợp khách sạn 5 sao, văn phòng, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp trên khu đất rộng 5.650 m2 tại địa chỉ 117-123 Lê Lợi Quận 1 TP Hồ Chí Minh.

CTCP Gemadept thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi 2009

[ 05/01/2010 ]
Tải về

- Căn cứ chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên của công ty cổ phần Gemadept ngày 15 tháng 5 năm 2006.
- Căn cứ thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ tài Chính hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng.
- Căn cứ nghị quyết Hội đồng Quản trị công ty cổ phần Gemadept số 226 ngày 16/11/2009 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu năm 2009.
- Căn cứ ý kiến chấp thuận ngày 25 tháng 12 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Công ty cổ phần Gemadept thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu năm 2009 với chi tiết như sau:

 • Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần đại lý liên hiệp vận chuyển Gemadept
 • Mã cổ phiếu: GMD
 • Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ khi phát hành. Trong vòng 02 năm tiếp theo, mỗi năm sẽ được chuyển nhượng 50%.
 • Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 Đ/CP
 • Số lượng cổ phiếu phát hành: 712.500 cổ phiếu (Bảy trăm mười hai ngàn năm trăm cổ phiếu).
 • Tổng giá trị theo mệnh giá: 7.125.000.000 Đ (Bảy tỷ một trăm hai mươi lăm triệu Đồng chẵn) bằng 1,5% vốn điều lệ hiện tại.
 • Giá phát hành: 43.000 Đồng/cổ phiếu (Theo nghị quyết Đại Hội Cổ Đông, giá bán này không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm trước liền kề. Giá sổ sách tại thời điểm 31/12/2008 là: 42.743 Đ/CP, được tính trên cơ sở vốn chủ sở hữu: 2.030.295.492.231 Đồng, số cổ phiếu đang lưu hành: 47.500.000 CP).

Thời hạn đăng ký và nộp tiền: từ ngày 15 đến 25 tháng 1 năm 2010. Người mua cổ phiếu có thể nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty cổ phần Gemadept số 625 704 060 025 342 tại ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế hoặc nộp tiền mặt tại văn phòng công ty cổ phần Gemadept.

Danh sách người lao động mua cổ phiếu đã được Hội đồng Quản trị công ty phê duyệt, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

GMD: thông báo tạm ứng cổ tức năm 2009

[ 04/12/2009 ]
Tải về

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông của CTCP Gemadept (mã CK: GMD) như sau:

-  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-  Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)

-  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2009 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 15/12/2009 và 16/12/2009 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)

-  Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2009

-  Mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt

 • Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) 
 • Thời gian thực hiện: ngày 30/12/2009 
 • Địa điểm thực hiện:

  Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi các cổ đông mở tài khoản lưu ký chứng khoán.


  Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại trụ sở CTCP Gemadept từ ngày 30/12/2009. Cổ đông nhận cổ tức phải mang theo giấy CMND (trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền)

Trung tâm lưu ký chứng khoán - chi nhánh tại Tp.HCM tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMD các ngày 16,17 và 18/12/2009.

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: