Thông báo

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009

[ 29/04/2009 ]
Tải về
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009, chi tiết như sau:
 
Thời gian: từ lúc 8h30, thứ Năm, ngày 14/5/2009 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30). Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày. 
 
Địa điểm:  Khách sạn REX (Phòng Lotus Ballroom, Lầu 1). Địa chỉ: 141 Nguyễn Huệ, Q.1, HCM
 
Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:
 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008.
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát.
 • Các nội dung trình đại hội thông qua.
 • Các vấn đề khác.
Các lưu ý:
 • Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 15/4/2009 của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa lưu ký có quyền tham dự Đại hội.
 • Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
 • Để thuận tiện cho việc đón tiếp, đề nghị các cổ đông đăng ký trước với ban tổ chức đại hội trước 12h ngày thứ Tư 13/5/2009 theo số điện thoại: 08-38 236 236; Fax: 08-38 235 236; Email: info@gemadept.com.vn
 • Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/5/2007, thông báo này thay cho việc gửi giấy mời.
-     Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2009

[ 30/03/2009 ]
Tải vềCông ty cổ phần Gemadept thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Gemadept

Trụ sở chính: Tầng 21, Cao ốc Gemadept, 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-8) 38 236 236 - Fax: (84-8) 38 235 236
Email:
info@gemadept.com.vn

 • Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept
 • Mã chứng khoán: GMD                                                                                   
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                                                
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/4/2009
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 15/4/2009
 • Mục đích: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2009.
 • Ngày tổ chức họp: sẽ được thông báo sau.
 • Địa điểm  đại hội: sẽ được thông báo sau.
 • Chi Nhánh trung tâm lưu ký chứng khoán Tp. HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMD vào các ngày  14, 15 và 16 tháng 4 năm 2009

Trân trọng thông báo

Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm cho CBCNV Gemadept

[ 24/07/2008 ]
Tải về

Ngày 17/07/2008 Sở Giao dịch CK TP.HCM đã có công văn chấp thuận cho Công ty cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) được niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông

-  Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 2.000.000 cổ phiếu (Hai triệu cổ phiếu)

- Tổng giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ  đồng chẵn)

(18/07/2008 - HOSE)

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 19/05/2008

[ 22/05/2008 ]
Tải vềCăn cứ vào các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả bầu cử, kết quả biểu quyết từng vấn đề và biên bản được đọc trước đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết với các nội dung như sau:

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2008

[ 29/04/2008 ]
Tải về

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông công ty đến dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2008, chi tiết như sau:

Thời gian: Khai mạc lúc 8h, thứ Hai, ngày 19/5/2008 (đăng ký từ 7h30, dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày) 

Địa điểmKhách sạn SHERATON, số 88 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Nội dung:  Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

 • Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động năm 2007; Kế hoạch 2008. 
 • Báo cáo của Ban kiểm soát. 
 • Sửa đổi điều lệ Công ty theo mẫu của Bộ Tài Chính.
 • Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.
 • Các vấn đề khác

Điều kiện tham dự đại hội: Các cổ đông công ty theo danh sách chốt ngày 24/4/2008 của Sở GDCK Tp.HCM và danh sách cổ đông chưa lưu ký. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự đại hội cần mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).

Đăng ký dự đại hội: Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị các cổ đông đăng ký với ban tổ chức về việc: xác nhận tham dự; ủy quyền cho người khác tham dự; ứng cử, đề cử; Các vấn đề khác trong nội dung đại hội trước 17h ngày thứ Sáu, 16/5/2008 theo số điện thoại: 08-9140141 (số máy nhánh 230, 232 cô Trang, Kim); Fax: 08- 8215189;
Email:
info@gemadept.com.vn

Theo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 10/5/2007, thông báo này thay cho giấy mời.

Tải về Thư mời và chương trình đại hội

Tài liệu chuẩn bị cho Đại hội:

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: