Thông báo

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2007

[ 16/05/2007 ]
Tải vềĐại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần GEMADEPT  đã được tổ chức từ  8h30 đến 12.40 ngày 10/5/2007 tại khách sạn Khách sạn LEGEND, 2A-4A Tôn Đức Thắng, Q.1,Tp. Hồ Chí Minh. Tổng số cổ đông tham dự đại hội  là  412 người (sở hữu và đại diện sở hữu cho 37.751.250  cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 68,95 % số cổ phiếu lưu hành), đã nhất trí 100% thông qua các vấn đề của đại hội.

Thông tin chi tiết Đại hội cổ đông thường niên 2007

[ 27/04/2007 ]
Tải vềĐại hội cổ đông thường niên năm 2007 của công ty Gemadept sẽ được tiến hành vào ngày 10/05/2007 với các nội dung như sau: 
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.
 • Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty lên 700 tỉ đồng.
 • Một số vấn đề liên quan khác: 
Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2007

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2007

Bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

[ 03/04/2007 ]
Tải vềHĐQT công ty chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Phạm Tiến Tịnh và nhất trí bổ nhiệm ông Đỗ Văn Minh – Phó Tổng Giám Đốc, Thành viên Hội Đồng Quản Trị đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc thay ông Phạm Tiến Tịnh kể từ ngày 02/04/2007.
 
Ông Phạm Tiến Tịnh vẫn tiếp tục là thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty.

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2007

[ 04/03/2007 ]
Tải vềĐại hội cổ đông thường niên năm 2007 của công ty Gemadept sẽ được tiến hành vào ngày 10/05/2007 với các nội dung như sau:
 •     Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007.
 •     Thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ công ty lên 700 tỉ đồng.
 •     Một số vấn đề liên quan khác

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/04/2007

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2007

Địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau.

TB niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (cho cổ đông chiến lược)

[ 22/03/2007 ]
Tải về

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển Được niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm theo quyết định niêm yết bổ sung số 13/QĐ-TTGDCK ngày 21/03/2007 của Giám đốc TTGDCK tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với nội dung sau:

 • Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển
  Tên viết tắt:    GEMADEPT
 • Địa chỉ trụ sở chính: 35 Nguyễn Huệ, Tầng 15 Habourview Tower, Quận 01, Tp.HCM
 • Điện thoại: 84.8. 9140133 ; Fax: 84.8.8215189
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán:  GMD
 • Mệnh giá:  10.000 đồng
 • Số lượng:  5.830.196 cổ phiếu  (Năm triệu tám trăm ba mươi nghìn một trăm chín mươi sáu cổ phiếu)
 • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 58.301.960.000 đồng (Năm muơi tám tỷ ba trăm lẻ một triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng)
 • Ngày niêm yết bổ sung có hiệu lực:  21/03/2007
 • Ngày chính thức giao dịch:  26/03/2007

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: