Thông báo

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010

[ 15/06/2010 ]
Tải về

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009, chi tiết như sau:
 
Thời gian: từ lúc 8h30, thứ Ba, ngày 29/6/2010 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30). Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày. 
 
Địa điểm:   Lầu 2, Khách sạn  Inter Continental Asiana Saigon, Kumho Plaza, góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, Quận 1, Tp.HCM.
 
Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009.
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát.
 • Các nội dung trình đại hội thông qua.
 • Các vấn đề khác.

Các lưu ý:

- Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 07/6/2010 của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa lưu ký có quyền tham dự Đại hội.

- Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).

- Để thuận tiện cho việc đón tiếp, đề nghị các cổ đông đăng ký trước với ban tổ chức đại hội trước 12h ngày thứ Sáu 25/6/2010 theo số điện thoại: 08-38 236 236; Fax: 08-38 235 236; Email: info@gemadept.com.vn

- Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình & tài liệu đại hội: được đăng trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadept.com.vn (thư mời, giấy ủy quyền và chương trình từ ngày 15/6/2010, các tài liệu khác từ ngày 22/6/2010).

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/5/2007, thông báo này thay cho việc gửi giấy mời.

- Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của công ty. 

>> Tải về tài liệu đại hội, mẫu giấy ủy quyền và chương trình đại hội

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010

[ 21/05/2010 ]
Tải vềCông ty cổ phần Gemadept thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010 như sau:
 • Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Gemadept
 • Mã chứng khoán: GMD                                                                                   
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                                                
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 03/06/2010 và 04/06/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2010
 • Mục đích: Tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2010.
 • Thời gian, địa điểm và chương trình đại hội sẽ được thông báo sau.

Trân trọng thông báo

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2010

[ 22/04/2010 ]
Tải về
 • Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
 • Điều 2: Thông qua việc tăng vốn Điều lệ, chỉnh sửa điều lệ và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ lên 1.000.000.000.000 đồng.

Tờ trình xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản

[ 30/03/2010 ]
Tải vềTại các kỳ họp thường niên trước đây, Đại hội đồng Cổ đông đã phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu, tuy nhiên do tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi, đợt phát hành chưa thực hiện được và phương án phát hành cũ không còn phù hợp với tình hình mới. Nay, Hội đồng Quản trị công ty (HĐQT) quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ trong năm 2010. Việc sửa đổi phương án phát hành sẽ theo hướng tăng quyền lợi cho cổ đông hiện hữu qua tỷ lệ bán và giá bán, đồng thời điều chỉnh quy mô đợt phát hành để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư. Nội dung như sau:

GMD: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

[ 03/03/2010 ]
Tải vềCông ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá: 10.000 đ (mười nghìn đồng)
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền:  11/03/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 11 & 12/03/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2010
 • Mục đích: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu đã được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên năm 2009.
Chi nhánh Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMD vào những ngày 12, 15 & 16/3/2010. 

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: