Thông báo

GMD ký hợp đồng kiểm toán năm 2016

[ 25/07/2016 ]

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

[ 07/06/2016 ]
Tải vềGMD báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành...

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

[ 26/05/2016 ]

GMD: ngày đăng ký cuối cùng chi tạm ứng cổ tức năm 2015 và phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn

[ 20/05/2016 ]
Tải vềSở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng...

Sở KHDT TP HCM trả lời về việc GMD gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2016

[ 19/05/2016 ]
Tải vềCông văn số 5870 của Sở KHDT TP HCM trả lời về việc GMD gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2016

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: