Thông báo

GMD: Công ty TNHH Cảng Phước Long hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng

[ 25/03/2019 ]

GMD: ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019

[ 25/03/2019 ]
Tải về
Công ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:
 
-  Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2019.
 
-  Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
 
-  Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
 
-  Thời gian thực hiện: Thông báo sau (Dự kiến trong tháng 5/2019).
 
-  Địa điểm và nội dung thực hiện: Thông báo sau.

GMD: thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ - Mr. Nguyễn Thanh Bình

[ 20/03/2019 ]

GMD: công bố thông tin về việc giải thể Công ty TNHH Dịch vụ tin học Vĩ Tín

[ 20/03/2019 ]

GMD: khởi công Cảng Gemalink

[ 20/02/2019 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: