Thông báo

Gmd: phát hành cổ phiếu theo chương trình phúc lợi bằng cổ phiếu cho người lao động (ESPP) cho các năm 2016, 2017

[ 08/08/2018 ]

Báo cáo quản trị công ty Gemadept 6 tháng đầu năm 2018

[ 27/07/2018 ]

GMD: sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

[ 17/07/2018 ]

GMD: hoàn tất thoái vốn tại Cty CP Tiếp vận và Cảng Quốc Tế Hoa sen –Gemadept

[ 06/07/2018 ]

GMD: Bầu trưởng ban kiểm soát GMD 2018-2023

[ 08/06/2018 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: