Thông báo

GMD điều chỉnh vốn điều lệ tại GMDHP

[ 23/10/2017 ]

GMD tăng vốn góp tại Cty TNHH Gemadept Logistics Holding

[ 18/10/2017 ]

GMD: chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH CJ VIệt Nam

[ 02/10/2017 ]

GMD: chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con thuộc lĩnh vực Shipping, Logistics

[ 02/10/2017 ]

GMD chuyển vốn góp tại GMD MAL

[ 28/09/2017 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: