Thông báo

Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012

[ 17/04/2012 ]
Tải về

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h30, thứ Tư, ngày 09/5/2012 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30). Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày. 

Địa điểmLầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:

  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011. 
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. 
  • Báo cáo của Ban kiểm soát. 
  • Các nội dung trình đại hội thông qua.
  • Các vấn đề khác.

Các lưu ý:

- Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 05/4/2012 của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa niêm yết có quyền tham dự Đại hội.

- Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).

- Để thuận tiện cho việc đón tiếp, đề nghị các cổ đông đăng ký trước với Ban tổ chức đại hội trước 17h00 ngày thứ hai 07/5/2012 theo số điện thoại: 08-38 236 236 (số máy nhánh:0); Fax: 08- 38 235 236; Email: info@gemadept.com.vn.

Thư mời, giấy ủy quyền, chương trìnhtài liệu đại hội: được đăng trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadept.com.vn (thư mời, giấy ủy quyền từ ngày 17/04/2012, chương trình và các tài liệu khác từ ngày 02/05/2012).  

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/5/2007, thông báo này thay cho việc gửi giấy mời.

- Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của công ty.

GMD: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 và trả cổ tức năm 2010

[ 21/03/2012 ]
Tải về

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 288/2012/TB-SGDHCM ngày 19/03/2012 về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền:  03/04/2012
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2012
- Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012 và trả cổ tức năm 2010 bằng tiền
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu  - 01 quyền biểu quyết 
- Thời gian, địa điểm và  nội dung thực hiện: công ty sẽ thông báo sau
- Trả cổ tức năm 2010 bằng tiền
- Tỷ lệ thanh toán: 6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thanh toán: 16/04/2012
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty – số 2Bis – 4-6 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 16/4/2012 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Thông báo chốt danh sách trái chủ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

[ 11/11/2011 ]
Tải vềThông báo chốt danh sách trái chủ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 20/05/2011

[ 21/05/2011 ]
Tải về

Căn cứ vào các báo cáo được trình bày; các ý kiến đóng góp; kết quả biểu quyết từng vấn đề và biên bản được đọc trước đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã ra Nghị quyết với các nội dung như sau:

Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2011

[ 21/05/2011 ]
Tải vềBiên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2011 của Công ty cổ phần Gemadept tổ chức ngày 20/5/2011:

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: