Thông báo

Báo cáo kết quả chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi Công ty CP Gemadept

[ 25/11/2010 ]

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm

[ 18/11/2010 ]
Tải về

Vào ngày 15/11/2010, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán CN TP.HCM đã cấp giấy chứng nhận đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm cho Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển như sau:

 • Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển 
 • Tên giao dịch: Gemadept Corporation
 • Trụ sở chính: Số 6 – Lê Thánh Tôn – Quận 1 – Tp.HCM
  Điện thoại: (08) 3.8236236    Fax: (08) 3.8235236

Được niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo quyết định số 242/2010/QĐ- SGDHCM ngày 15/11/2010 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM với nội dung như sau: 

 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: GMD
 • Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
 • Số lượng : 51.787.500 cổ phiếu (Năm mươi mốt triệu bảy trăm tám mươi bảy ngàn năm trăm cổ phiếu)
 • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết tính theo mệnh giá: 517.875.000.000 đồng (Năm trăm mười bảy tỷ tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng)

Đây là số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và đối tác chiến lược theo thông báo số 644/TB-SGDHCM ngày 21/7/2010.

 • Ngày niêm yết có hiệu lực: 15/11/2010
 • Ngày chính thức giao dịch: 24/11/2010

Ghi chú: 17.235.208 cổ phiếu phát hành cho đối tác chiến lược thuộc diện hạn chế giao dịch 01 năm và không nằm trong số cổ phiếu được phép giao dịch từ 24/11/2010.

Thay đổi nhân sự

[ 10/11/2010 ]
Tải về

Vào ngày 08/11/2010 Công ty Cổ phần Gemadept đã gửi công văn số 209/CBTT đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM và Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán CN TP.HCM công bố thông tin về việc ông Lê Ngọc Quang thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Gemadept kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2010 để nghỉ hưu.

Ngoài trường hợp ông Lê Ngọc Quang, trong năm 2010 Gemadept cũng đã giải quyết chế độ cho một số nhân viên của Công ty đến tuổi nghỉ hưu theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

[ 22/07/2010 ]
Tải về

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán số: 606/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/07/2010, HĐQT Công ty cổ phần GEMADEPT xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng để phát hành thêm cổ phiếu như sau:

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/7/2010 (trường hợp bán thỏa thuận với khối lượng từ 100.000 cổ phiếu trở lên vào các ngày 28 & 29/7/2010 thì người bán sẽ không được hưởng quyền)
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 30/7/2010

Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng 2010

[ 13/07/2010 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: