Thông báo

TB niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (cho cổ đông chiến lược)

[ 22/03/2007 ]
Tải về

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển Được niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm theo quyết định niêm yết bổ sung số 13/QĐ-TTGDCK ngày 21/03/2007 của Giám đốc TTGDCK tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với nội dung sau:

 • Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển
  Tên viết tắt:    GEMADEPT
 • Địa chỉ trụ sở chính: 35 Nguyễn Huệ, Tầng 15 Habourview Tower, Quận 01, Tp.HCM
 • Điện thoại: 84.8. 9140133 ; Fax: 84.8.8215189
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán:  GMD
 • Mệnh giá:  10.000 đồng
 • Số lượng:  5.830.196 cổ phiếu  (Năm triệu tám trăm ba mươi nghìn một trăm chín mươi sáu cổ phiếu)
 • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 58.301.960.000 đồng (Năm muơi tám tỷ ba trăm lẻ một triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng)
 • Ngày niêm yết bổ sung có hiệu lực:  21/03/2007
 • Ngày chính thức giao dịch:  26/03/2007

Công bố thông tin cảng Phước Long

[ 21/03/2007 ]
Tải về

Công ty Cổ Phần Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển (GEMADEPT) xin công bố thông tin như sau :

Công ty TNHH Cảng Phước Long được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty TNHH một thành viên số : 4104000310 do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp. Các thông tin về Công ty TNHH Cảng Phước Long như sau :

 • Tên Công ty : CÔNG TY TNHH CẢNG PHƯỚC LONG
  Tên tiếng Anh : PHUOC LONG PORT COMPANY LIMITED
 • Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 15 số 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Q1, TpHCM.
 • Điện thoại : 08.9140141   Fax : 08.8214435

+ Ngành nghề kinh doanh :

 • Kinh doanh vận tải đa phương thức
 • Kinh doanh vận tải, khai thác bến bãi container, cho thuê kho bãi.
 • Đại lý và môi giới hàng hải.
 • Đại lý vận tải, giao nhận hàng hóa bằng đường biển, hàng không.
 • Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa.
 • Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy, đường bộ.
 • Mua bán và cho thuê tàu , container, máy móc thiết bị hàng hải.
 • Đầu tư xây dựng và khai thác cầu cảng bến bãi, công trình dân dụng - công nghiệp.
 • Đóng mới, sữa chữa phương tiện vận tải thủy, biển. Đầu tư và khai thác cảng biển.

+ Vốn điều lệ : 100.000.000.000 Đ (Một trăm tỷ đồng)

+ Tên chủ sở hữu : Công ty Cổ Phần Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển (GEMADEPT)

TB niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (cho cổ đông hiện hữu)

[ 27/02/2007 ]
Tải về

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển được niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm theo quyết định niêm yết bổ sung số 10/QĐ-TTGDCK ngày 26/02/2007 của Giám đốc TTGDCK tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM với nội dung sau:

 • Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển
  Tên viết tắt: GEMADEPT
 • Địa chỉ trụ sở chính: 35 Nguyễn Huệ, Tầng 15 Habourview Tower, Quận 01, Tp.HCM
 • Điện thoại: 84.8. 9140133; Fax: 84.8.8215189
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mã chứng khoán: GMD
 • Mệnh giá: 10.000 đồng
 • Số lượng:  5.146.770 cổ phiếu  (Năm triệu một trăm bốn mươi sáu nghìn bảy trăm bảy mươi cổ phiếu)
 • Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 51.467.700.000 đồng (Năm muơi mốt tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu bảy trăm ngàn đồng)
 • Ngày niêm yết bổ sung có hiệu lực: 26/02/2007
 • Ngày chính thức giao dịch: 14/03/2007

Thông báo phát hành thêm cổ phiếu giai đoạn 2

[ 19/01/2007 ]

Thông báo trả cổ tức năm 2006 và phát hành thêm cổ phiếu

[ 29/11/2006 ]
Tải về

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức năm 2006 và phát hành thêm cổ phiếu phổ thông (mệnh giá: 10.000đ) của CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã CK: GMD) như sau:

Chi trả cổ tức năm 2006

 • Tỷ lệ cổ tức: 12% (1.200 đồng/cổ phiếu)
 • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2006
 • Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng cổ tức: 12/12/2006
 • Ngày thanh toán cổ tức: 12/01/2007

Phát hành thêm cổ phiếu

Phát hành thêm 12.976.966 cp nhằm huy động vốn cho các dự án đầu tư đã được HĐQT và ĐHCĐ thông qua, chia thành 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Phát hành 7.178.455 cp cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên công ty, trong đó:

 • Số lượng phát hành cho cán bộ công nhân viên: 2.000.000 cổ phiếu
 • Số lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu: 5.178.455 cổ phiếu

Phương thức thực hiện: Mỗi cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được quyền mua 03 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng chục. Số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu không được đặt mua hết (nếu có) sẽ được cộng thêm vào phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược trong giai đoạn 2. Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm được phép chuyển nhượng.

Giá phát hành: 74.000 đồng/cổ phiếu (bằng 50% giá đóng cửa của ngày cấp phép phát hành của UBCKNN – ngày 23/11/2006).

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/12/2006

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/12/2006

Thời gian chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu: từ 27/12/2006 đến 12/01/2007

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: từ 27/12/2006 đến 16/01/2007

Ngày dự kiến giao dịch: 07/02/2007

Địa điểm nhận đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu:

 • Đối với cổ đông lưu ký việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện thông qua các thành viên lưu ký.
 • Đối với cổ đông chưa lưu ký việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ thực hiện tại Văn phòng Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển: lầu 15, số 35 đường Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM

Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cp: Ngân hàng TMCP Nam Việt

 • Địa chỉ: 41 Bến Chương Dương, Quận 1, Tp.HCM.
 • Số tài khoản: 101-10-00-000362-8.

Giai đoạn 2: Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

Số lượng: 5.798.511 cp cộng với số cổ phần cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh khi thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu.

Giá phát hành: tối thiểu bằng 95% giá đóng cửa tại ngày đăng ký chào bán phát hành thêm giai đoạn 2.

Thời gian dự kiến phát hành: trong vòng 6 tháng sau khi cổ phiếu phát hành giai đoạn 1 đã chính thức được niêm yết bổ sung.

Chi nhánh Trung tâm Lưu ký tại Tp.HCM sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán GMD vào những ngày 11-13/12/2006.

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: