Thông báo

Gemadept nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần điều chỉnh lần thứ 19

[ 24/06/2015 ]

Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên ngày 26/05/2015

[ 27/05/2015 ]

Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2015

[ 27/05/2015 ]

GMD bổ nhiệm thêm 3 Phó Tổng Giám Đốc

[ 19/05/2015 ]

GMD đầu tư dự án Logistics tại Khu Cn Long Hậu, huyện Châu Thành – tỉnh Hậu Giang

[ 19/05/2015 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: