Thông báo

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

[ 11/05/2015 ]
Tải vềHội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h30, thứ Ba, ngày 26/05/2015 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).
                    Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày. 

Địa điểm:  Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:
  • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
  • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
  • Báo cáo của Ban kiểm soát
  • Các nội dung trình đại hội thông qua
  • Các nội dung khác.
Các lưu ý:
  • Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/04/2015 của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa niêm yết có quyền tham dự Đại hội.
  • Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
  • Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước 17h00 ngày thứ Năm 21/05/2015 theo số điện thoại: 08-38 236 236 (số máy nhánh:0); Fax: 08- 38 235 236; Email: info@gemadept.com.vn.
  • Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự, quy chếtài liệu đại hội: được đăng trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadept.com.vn từ ngày 11/05/2015.
  • Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/05/2007, thông báo này thay cho việc gửi giấy mời.
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty.

GMD: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

[ 08/04/2015 ]
Tải về

Ngày 07/04/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 404/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) như sau:

-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/04/2015

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2015

-         Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

-         Nội dung cụ thể:

+         Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

+         Thời gian họp: Thông báo sau (Dự kiến trung tuần tháng 5)

+         Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau

 

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2014

[ 30/01/2015 ]

Thông báo thành lập công ty Pacific Pride tại Campuchia

[ 12/01/2015 ]
Tải vềNgày 09/01/2015 Hội Đồng Quản Trị Công ty CP Gemadept đã họp và ra quyết định đầu tư dự án trồng cao su, thành lập công ty tại Campuchia.

Công ty TNHH Tiếp Vận “ K”line – Gemadept nhận giấy chứng nhận đầu tư

[ 18/12/2014 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: