Thông báo

GMD: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

[ 16/04/2016 ]
Tải vềNgày 15/04/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 470/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) như sau:

-         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2016

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2016

-         Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

-         Nội dung cụ thể:

+         Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

+         Thời gian họp: Thông báo sau (Dự kiến trong tháng 5)

+         Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau

Thông báo gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính của GMD

[ 19/04/2016 ]

GMD: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

[ 13/04/2016 ]
Tải vềCông ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2016

-         Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

-         Nội dung cụ thể:

+         Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

+         Thời gian họp: Thông báo sau (Dự kiến trong tháng 5)

+         Địa điểm và nội dung họp: Thông báo sau

Gemadept nhận giấy chứng nhận đầu tư Pacific Pride

[ 23/02/2016 ]

Báo cáo quản trị công ty Gemadept năm 2015

[ 28/01/2016 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: