Thông báo

GMD chuyển vốn góp tại GMD MAL

[ 28/09/2017 ]

GMD thoái vốn tại Cty CP Tiếp vận và Cảng QT Hoa Sen – Gemadept

[ 16/08/2017 ]

GMD ký hợp đồng kiểm toán năm 2017

[ 14/08/2017 ]

Báo cáo quản trị công ty Gemadept 6 tháng đầu năm 2017

[ 28/07/2017 ]

GMD: Thông báo thành lập Công ty TNHH Gemadept Logistics Holding

[ 28/07/2017 ]

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: