Thông báo

GMD: phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

[ 09/06/2017 ]

Quyết định 2513 của Cục thuế TPHCM sửa đổi quyết định số 6089

[ 08/06/2017 ]

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

[ 27/05/2017 ]

Thông báo họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

[ 11/05/2017 ]
Tải vềHội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần GEMADEPT trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông Công ty đến dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

Thời gian: Từ lúc 8h30 thứ Sáu, ngày 26/05/2017 (đón tiếp, đăng ký từ 7h30).
                   Dự kiến thời gian đại hội là nửa ngày. 

Địa điểm:  Lầu 1, Lotus Ballroom, Khách sạn REX, 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.

Nội dung: Trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua:
  • Báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2016; Kế hoạch năm 2017 và các nội dung khác
  • Báo cáo của Ban kiểm soát
  • Các nội dung trình Đại hội thông qua
  • Các nội dung khác.
Các lưu ý:
  • Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 26/04/2017 của Trung tâm Lưu ký CK Tp.HCM và các cổ đông chưa niêm yết có quyền tham dự Đại hội.
  • Khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo: Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu); Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự).
  • Để thuận tiện trong công tác tổ chức, cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội trước 17h00 ngày thứ Hai 22/05/2017 theo số điện thoại: 08-38 236 236 (số máy nhánh:0); Fax: 08- 38 235 236; Email: info@gemadept.com.vn.
  • Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự và tài liệu đại hội: được đăng trên trang thông tin của công ty tại địa chỉ www.gemadept.com.vn từ ngày 11/05/2017.
  • Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/05/2007, thông báo này thay cho việc gửi giấy mời.
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của đại hội và sự phát triển của Công ty.

GMD: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

[ 13/04/2017 ]
Tải vềCông ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

-         Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2017

-         Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

-         Nội dung cụ thể:

+         Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

+         Thời gian thực hiện: Thông báo sau (Dự kiến trong tháng 5)

+         Địa điểm và nội dung thực hiện: Thông báo sau

>> Công văn số 434 của HOSE về ngày đăng ký cuối cùng

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: