Thông báo

GMD: ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018

[ 12/04/2018 ]
Tải về
Công ty Cổ phần Gemadept (mã CK: GMD) xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:
 
-  Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018.
 
-  Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
 
-  Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
 
-  Thời gian thực hiện: Thông báo sau (Dự kiến trong tháng 5).
 
-  Địa điểm và nội dung thực hiện: Thông báo sau.
 

Gmd: chấm dứt hoạt động và giải thể Gemadept Singapore và Grand Pacific

[ 29/03/2018 ]

GMD: thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp của CJ Gemadept Shipping Holdings và CJ Gemadept Logistics Holdings

[ 20/03/2018 ]

Báo cáo thường niên

2017

[ 20/04/2018 ]
Tải về

2016

[ 20/04/2017 ]
Tải về

2015

[ 19/04/2016 ]
Tải về

Báo cáo tài chính

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: