Thông báo

GMD: Thông báo thành lập Công ty TNHH Gemadept Shipping Holding và Công ty TNHH Một thành viên Vận tải Biển Gemadept

[ 03/07/2017 ]

GMD: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

[ 27/06/2017 ]

GMD: báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vay nước ngoài

[ 21/06/2017 ]

Báo cáo thường niên

2016

[ 20/04/2017 ]
Tải về

2015

[ 19/04/2016 ]
Tải về

2014

[ 20/04/2015 ]
Tải về

Báo cáo tài chính

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: