Thông báo

GMD: báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vay nước ngoài

[ 21/06/2017 ]

UBCK đã nhận hồ sơ phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

[ 16/06/2017 ]

GMD: phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ

[ 09/06/2017 ]

Báo cáo thường niên

2016

[ 20/04/2017 ]
Tải về

2015

[ 19/04/2016 ]
Tải về

2014

[ 20/04/2015 ]
Tải về

Báo cáo tài chính

Gửi Email

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :

NEWSLETTER

* Để cung cấp thông tin cho bạn một cách chính xác,bạn vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin

Bạn quan tâm đến lĩnh vực hoạt động nào của công ty chúng tôi :

Nghề nghiệp của bạn :

Bạn Là: